فایل word مقاله بررسي تيمارهاي مختلف خراش دهي و پرايمينگ بر جوانه زني بذر سوبابل [Leucaena leucocephala (Lmk. de Witt.)]

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تيمارهاي مختلف خراش دهي و پرايمينگ بر جوانه زني بذر سوبابل [Leucaena leucocephala (Lmk. de Witt.)] :

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

زهرا رحیمی – دانشجوی سابق کارشناسی گروه باغبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رام
مختار حیدری – استادیار گروه باغبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

در این آزمایش, اثر تیمارهای خراش دهی با چند نوع اسید ( اسید سولفوریک, اسید نیتریک و اسید کلریدریک), نوک چینی, نوک چینی + آب جوش بر جوانه زنی بذور گیاه سوبابل (Leucaena leucocephala) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند تیمارهای خراش دهی نوک چینی و یا نوک چینی + آب جوش بهترین تیمارهای خراش دهی بودند. در آزمایش دوم, اثرات NaCl و KCl و K2HNO3 و KNO3 بر پرایمینگ بذرهای سوبابل مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین درصد جوانه زنی در بذور تیمار شده با KCl در غلظت یک درصد وجود داشت.

لینک کمکی