فایل word مقاله ايده درآموزش دانشکده هاي معماري ما کجا قراردارد؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ايده درآموزش دانشکده هاي معماري ما کجا قراردارد؟ :

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای طراحی خلاقانه در معماری

تعداد صفحات:13

نویسنده(ها):

مهران دشتی –

چکیده:

تحول طراحی و ایده ی معماری درایران شکل پیچیده تری درمقایسه با غرب دارد این پیچیدگی که درحقیقت موضوع اصلی بحث ما است نیاز به بررسی دارد تا بتوانیم درآینده نه تنها مساله ای طراحی معماری را دردانشگاه ها حل کرده باشیم بلکه دانشکده های معماری بتوانند وظیفه اصلی خود را که نشان دادن راه حلهای صحیح و جستجو شده است انجام دهند طراحی و ایده ی معماری را باید درابتدا دردوبخش پس و پیش ازتاسیس دانشکده های معماری بررسی کنیم روش است که پیش ازتاسیس دانشکده های معماری مسکن مورد نیاز توسط متخصصان آن که معمارنام آنها بود طراحی و ساخته می شد و یا توسط خود استفاده کنندگان آن بنا میگردید کهدرمواردی پس ازاتمام آن ازیک معمار برای تایید آن یاری گرفته می شد دربعضی موارد معمارسنتی درمراحل مختلف ازساخت بنا توسط افراد غیرمتخصص شرکت و به آنها کمک می کند این شیوه ها هنوز هم نه تنها درایران بلکه دربسیاری ازمناطق دنیا مورد استفاده است

لینک کمکی