فایل word مقاله واکنش تعادلي ورزشکاران رشته هاي مختلف متعاقب آشفتگي ناگهاني قدامي- خلفي در سطح اتکا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله واکنش تعادلي ورزشکاران رشته هاي مختلف متعاقب آشفتگي ناگهاني قدامي- خلفي در سطح اتکا :

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات:16

نویسنده(ها):

یاسین حسینی – دانشگاه بوعلی سینا-دانشکده ادبیات, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
نادر فرهپور – دانشگاه بوعلی سینا-دانشکده ادبیات, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
میر حسین دزفولیان – دانشگاه بوعلی سینا-دانشکده ادبیات, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
پائول آلارد – دانشگاه بوعلی سینا-دانشکده ادبیات, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده:

با توجه به اهمیت کلینیکی تعادل پژوهشگران از سالیان گذشته به بررسی وارزیابی مکانیسم های درگیر در حفظ و بازیابی تعادل پرداخته اند با توجه به مطالعاتی که در زمینه سقوط صورت گرفته مکانیزم کنترل پوسچر و حفظ تعادل در شرایط ایستا تا حدودی روشن است اما سقوط بیشتر در فعالیت های پویا مانند راه رفتن, دویدن, مواجه شدن با یک عامل خارجی برهم زننده تعادل اتفاق می افتد(1 و 2 و 8 و 6 ). با این وجود هنوز مکانیزم کنترل پوسچر و واکنش سیستم عصبی- عضلانی بدن برای کنترل تعادل در شرایط دینامیک مثل برخورد با موانع در هنگام راه رفتن, تغییر مسیر ناگهانی برای اجتناب از برخورد با مانع و یا هنگامی که سطح اتکا با شتاب ناگهانی روبرو می شود, دقیقا تعریف نشده و ابهامات زیادی در این خصوص وجود دارد از آنجا که در طول فعالیت های روزمره انسان دائما تحت تاثیر انواع اغتشاشات تعادلی قرار می گیرد واکنش های انسان در برابر اغتشاشات خارجی به منظور حفظ تعادل اخیرا توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است(3 و 9). از طرف دیگر جهت اعمال آشفتگی یکی از عوامل تاثیر گذار در افزایش اغتشاشات پوسچری است. از این رو در این تحقیق قصد داریم مکانیسم های درگیر در بازیابی تعادل در شرایط اعمال آشفتگی قدامی و خلفی به سطح اتکا را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

لینک کمکی