فایل word مقاله اصول طراحي فضاي انديشه و خلاقيت براساس اصول مبناي خلاقيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اصول طراحي فضاي انديشه و خلاقيت براساس اصول مبناي خلاقيت :

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای طراحی خلاقانه در معماری

تعداد صفحات:20

نویسنده(ها):

یعقوب زینالفام – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

دردهه های اخیر با پیشرفت علم و تکنولوژی و رشدقابل توجه جمعیت درجهان و ایران سبب توجه ویژه به مسائل اموزشی و فضاهای اموزشی کودکان و نوجوانان شده است اما متاسفانهه درایران بیشترفضاهای اموزشی مانند مدارس و مهدکودکها و غیره که این مکان ها میتوانند درشکوفایی خلاقیت کودکان و نوجوانان موثرباشند درفضاهایی با کاربریهای غیراموزشی و نامناسب به لحاظ محیطی مثل فضاهای مسکونی و تجاری احداث میشوند و همچنین فضاهای اموزشی زیردرچنین مکانهای نامناسبی باعث عدم شکوفایی استعدادوخلاقیت آنان می گردد وا ین استعدادها که به عنوان سرمایه های ملی جامعه می باشند بصورت نهفته باقی می مانند و هدف ازتحقیق حاضر دستیابی به مکانی با اصول طراحی فضای ویژه طراحی فضای اندیشه و خلاقیت برای کودکان و نوجوانان با تاکید بربهره گیری ازقابلیت های فضایی و تاثیر این مکان ها برتفکرات و ذهنیات و رفتارهای کودکان و نوجوانان می باشد دراین تحقیق برپایه نظریات مرتبط با موضوع تحقیق ازروش پیمایشی استفاده شده است و براساس مبنای خلاقیت اصول طراحی فضای اندیشه و خلاقیت استنتاج گردیده است

لینک کمکی