فایل word مقاله ايجاد پوشش کاربيد سيليسيم بر روي بدنه هاي گرافيتي به روش سمنتاسيون پودري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ايجاد پوشش کاربيد سيليسيم بر روي بدنه هاي گرافيتي به روش سمنتاسيون پودري :

محل انتشار: پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات:13

نویسنده(ها):

مهدی شیرانی فردانبه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و ص
علیرضا میرحبیبی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی تمیزی فر – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
زکریا بیرامی – کارشناس ارشد, دانشکده مهندسی پلیمر, دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بدنه های گرافیتی به خاطر خواص ویژه ی خود دارای کاربردهای گسترده ای هستند. مشکل اصلی در کاربرد این گونه بدنه ها در دمای بالا مسئله ی اکسیداسیون در محیط های اکسید کننده است. یکی از روش های جلوگیری از اکسیداسیون بدنه های گرافیتی اعمال پوشش های سرامیکی چند لایه است. در این میان لایه ی نفوذی از کاربید سیلیسیم به دلیل پایداری حرارتی و تطابق مناسب با زیر لایه ی گرافیتی ماده ی مناسبی برای لایه ی اول به شمار می رود. روش سمنتاسیون بسته پودری روش مناسبی برای ایجاد چنین لایه ای است. در این مقاله با استفاده از مخلوط پودری سیلیسیم, گرافیت و اکسید آلومینیوم پوشش کاربید سیلیسیم بر روی بدنه ی گرافیتی ایجاد شده است و اثر دمای فرآیند بر ترکیب فازی و ضخامت پوشش حاصل توسط انالیز پراش پرتو ایکس (XRD), میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکرو سختی ویکرز بررسی شده است. در نهایت تست اکسیداسیون نمونه ها در دماهای 700 و 900 و 1100 درجه سانتیگراد صورت گرفته و تغییر وزن نمونه ها به صورت تابعی از زمان بررسی شده است. با افزایش دمای سنتز ضخامت لایه ی کاربیدی سیلیسیم افزایش مییابد. برسی سختی سطح مقطع نمونه بیانگر ایجاد پوشش گرادیانی از کاربید سیلیسیم روی گرافیت است. با مقایسه ی نمودارهای اکسیداسیون, اثر حفاظتی لایه ی حاصل رد بهبود مقاومت به اکسیداسیون نمونه های گرافیتی مشاهده می شود.

لینک کمکی