فایل word مقاله تاثيرعوامل زيان آور شيميايي برکاهش سلامت کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثيرعوامل زيان آور شيميايي برکاهش سلامت کارکنان :

محل انتشار: هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای

تعداد صفحات:16

نویسنده(ها):

جعفر عشریه – کارشناس ارشد شرکت گاز استان مازندران , مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
مریم فروزان – کارشناس شرکت آب و فاضلاب مازندران

چکیده:

بعلت کاربرد وسیع مواد شیمیائی وافزایش روزافزون بیماریها و عوارض ناشی ازآن ,قبل از اقدام به اندازه گیری باید اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری نموده و از هدف اندازه گیری, منابع تولید آلودگی های شیمیایی وزمان فعالیت آنها , نوع مواد شیمیایی ودرجه سمیت آنها وفاکتورهای موثر برآنها,راه ورود و خروج وموقعیت افرادی که در محیط های مرتبط با مواد شیمیایی کار می کنند , آگاهی داشته باشیم. سن, جنسیت و آمادگی و استعداد بدنی هر فرد در میزان نفوذ یا درجه مسمومیت تأثیر گذار می باشند.اولین مرحل اندازه گیری بازدید مقدماتی جهت تعیین وجود مواد زیان آور شیمیایی وتشخیص نوع وخطرات آن ونیاز به اندازه گیری می باشد.دومین مرحله تعیین میزان تماس فردی با مواد شیمیایی می باشد.بعدازآن بایدکنترل فنی مهندسی انجام گیردکه جانشین نمودن مواد شیمیایی با اثرات سو کمتر , جمع آوری وحمل ونقل به موقع آنها, استفاده از پوشش های جاذب مواد شیمیایی, افزایش فاصله بین پرسنل و منبع آلودگی شیمیایی,عایق نمودن سطوح دیوار وسقف با مواد جاذب , محصور نمودن پرسنل , استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب واستاندارد ازآن جمله می باشد.علاوه براینها, برگزاری کلاسهای آموزشی برای کلیه افراد درمعرض مواد شیمیایی وآزمایشات دوره ای نیزالزامیست . دراین مقاله نتیجه می گیریم که برای جلوگیری از بروز مشکلات برای بدن در هنگام کار پرسنل ,باید یک برنامه حفاظت در برابر مواد شیمیایی را تدوین نمود که شامل مواردی مانند بررسی مواد ومیزان خطرات آنها, کنترل مواد شیمیایی باتمهیدات فنی مهندسی ,آموزش حفاظت در برابر آلودگی شیمیایی و پایش وضعیت سلامت پرسنل می باشد. اگرچه ارزیابی مواد شیمیایی وشناسایی آن بطور منظم برای محیط های مختلف سازمانها انجام می شود ولی هنوز در بسیاری از آنها آموزش مستمر وکنترل آلودگیهای شیمیایی ونحوه حفاظت مناسب در برابر آنها بطور مناسب پیگیری نمیشود که این باعث زیان های دراز مدت برای پرسنل شرکت وکاهش کارایی وسلامت پرسنل خواهد بود.

لینک کمکی