فایل word مقاله نقش ورزش مادران در موفقيت يا افت تحصيلي و ورزشي فرزندان شان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله نقش ورزش مادران در موفقيت يا افت تحصيلي و ورزشي فرزندان شان :

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

زهرا بیات – کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه, دبیر تربیت بدنی ن
علیرضا قلی پور – کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

هدف: تمام تلاش های اجتماعی در جهت فراهم آوردن کانونی است که به رشد آرامش و سلامت جسمی و روحی افراد آن جامعه منجر شود. زنان به عنوان اثرگذارترین افراد بر سلامت خانواده,نقش مهمی در ایجاد جامعه ای سالم بر عهده دارند. در این پژوهش نقش ورزش زنان در موفقیت یا شکست فرزندان شان مورد بررسی قرار گرفت. روش شناسی: تعداد 80 نفر از مادرانی که در سالن های ورزشی طی سه ماه تابستان فعالیت ورزشی داشتند به طور تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی ها در رشته های یوگا, ایروبیک و والیبال فعالیت داشتند. 80 نفر دیگر نیز که هیچ فعالیت ورزشی انجام نمی دادند به طور تصادفی مورد پژوهش قرار گرفتند. حداقل سن آزمودنی ها 45 و حداکثر سن 60 سال بود. از پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. از نرم افزار SPSS18 برای ارزیابی داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج زیر در گروه مادران ورزشکار به دست آمد: میزان قبولی در کنکور 14/81%, معدل درسی بالای 17 فرزندان 25/93%, میزان شرکت در فعالیت های ورزشی 59/31% و میزان کسب مقام ورزشی 17/04% بوده است. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد مادرانی که ورزش می کنند فرزندان موفق تری نسبت به مادرانی که ورزش نمی کنند دارند. موفق بودن در رشته های ورزشی و تحصیلات باعث بهبود سلامت جسمی و روانی افراد می شود.

لینک کمکی