فایل word مقاله پيشبيني مچالهشوندگي و تونلزني در شرايط همگرائي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله پيشبيني مچالهشوندگي و تونلزني در شرايط همگرائي :

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

اصغر رحمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ, دانشگاه صنعتی اصفهان
راحب باقرپور – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد جواد رحیم دل – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن, دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

اولین گام در طراحی تونل, بررسی وضعیت زمین از لحاظ پتانسیل مچاله شوندگی و یا همگرائی وابسته به زمان در ضمن حفاری تونل است. شکست پوشش تونل, تغییرشکل مقطع تونل تحت اثر بارهای زیاد و در نهایت خزش وابسته به زمان, از جمله آثار این پدیده است. بنابراین این پدیده میتواند موجب تحمیل هزینه ها, تأخیر در روند اجرای پروژه و تخریب پوشش بتنی حین بهره – برداری تونل شود. در این مقاله ضمن معرفی روشهای ارزیابی احتمال وقوع مچاله شوندگی, راهکارهائی به منظور کاهش خسارات ناشی از این پدیده بیان شده است.

لینک کمکی