فایل word مقاله بررسي شيوع اختلالات اسکلتي عضلاني مونتاژکاران يک شرکت توليدي در سال 1389

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي شيوع اختلالات اسکلتي عضلاني مونتاژکاران يک شرکت توليدي در سال 1389 :

محل انتشار: هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

مرضیه عباسی نیا – دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده بهداشت

چکیده:

یکی از علل اصلی ناتوانی کارگران, غیبت از کار و غرامت های پرداختی, اختلالات اسکلتی-عضلانی (MSDS) می باشد که اغلب به علت آگاه نبودن کارگان و طراحی نامناسب محیط کار و ابزار, رخ می دهد. مطالعه حاضر به منظور بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و تعیین سطح اقدامات اصلاحی مونتاژ کاران یک شرکت تولیدی صورت گرفت. جهت تعیین میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی از پرسشنامه نوردیک و روش QEC استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss15 و نیز نرم افزار excel انجام گرفت. میانگین سنی و مونتاژ کاران 27/88 سال بود و در محدوده 43-22 سال قرار داشت. میزان اختلالات در ناحیه کمر و مچ دست 48%, دارای بیشترین میزان شیوع در بین کارگران بود. 64% از افراد مورد مطالعه در 12 ماه گذشته حداقل در یک عضو بدن احساس ناراحتی داشته و 20 % از کارکنان در اولویت اول دسته بندی اقدامات اصلاحی ( یعنی لزوم انجام بی درنگ اقدامات اصلاحی) قرار گرفتند. ابزار دستی نامناسب, پوسچر نامطلوب و سازماندهی نادرست کار از عوامل خطر در این شغل شناخته شد. این مطالعه نشان داد میزان شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از کار در بین مونتاژکاران این شرکت بالا بوده و علت عمده آن, طراح نامناسب ابزار دستی, پوسچر کار و سازماندهی کار است. و با مکانیزه کردن کار, آموزش کارگران و طراحی مجدد ایستگاه های کاری در بخشهای مختلف کار (اصلاح پست های کاری) می توان از بروز اختلالات جلوگیری نموده و از نظر ارگونومیکی, پستهای کاری را بهبود بخشید.

لینک کمکی