فایل word مقاله پيش بيني شکست سنگ با استفاده از انتشار امواج آکوستيک مقدمه اي بر پيش بيني زمين لرزه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله پيش بيني شکست سنگ با استفاده از انتشار امواج آکوستيک مقدمه اي بر پيش بيني زمين لرزه ها :

زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات:8

چکیده:

مهمترین هدف مقاله حاضر بررسی امکان استفاده از امواج اکوستیک برای استفاده در مطالعات مربوط به پیش بینی زمین لرزه می باشد. امواج آکوستیک یا ریز لرزه ها, امواج الاستیکی هستند که در اثر ایجاد و انتشار ترکهای ریز در سنگها ایجاد می شوند. مشخصات عمومی این امواج همانند موجهای حاصل از زمین لرزها می باشد با این تفاوت که دامنه آنها بسیار کوتاه بوده ودارای فرکانس بسیار بالایی هستند. ثبت وبررسی این ریز لرزه ها در سنگهای تحت تنش, امکان مطالعه فرآیند منجربه کاهش مقاومت وشکست نهایی سنگ را فراهم می آورد. در دهه های اخیر مطالعات زیادی دراین زمینه صورت گرفته است که نتایج این تحقیقات بیانگرقابلیت زیاداین امواج درمطالعه روندتخریب ومراحل مختلف شکست سنگهای نرم و سخت است. درمقاله حاضر علاوه برمعرفی اجمالی امواج آکوستیک وکاربردهای مختلف آن درمطالعات زمین شناسی, نتایج جدیدترین تحقیقاتی که درزمینه پیش بینی شکست سنگ بااستفاده از این امواج صورت گرفته است ارائه می گردد. درمطالعه حاضرهمچنین امکان پیش بینی زمین لرزه هابااستفاده ازاین امواج, بادر نظرگرفتن قابلیتها و محدودیتهای پردازش داده های ثبت شده, موردبحث و بررسی قرارگرفته است.

لینک کمکی