فایل word مقاله بررسي شاخص هاي ريسک به روش فرانک مورگان در کارخانه کارتن پلاست اصفهان در سال 1389

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي شاخص هاي ريسک به روش فرانک مورگان در کارخانه کارتن پلاست اصفهان در سال 1389 :

محل انتشار: هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

صفورا سلجوقیان – کارشناس بهداشت حرفه ای
کریم فردزارعی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای, دانشگاه علوم پزشکی ایلام
محسن کارچانی – گروه بهداشت حرفه ای, دانشکده بهداشت, دانشگاه علوم پزشکی ایلام
عبدالحسین پورنجف – گروه بهداشت حرفه ای, دانشکده بهداشت, دانشگاه علوم پزشکی ایلام

چکیده:

در دنیای امروز محیط های کاری ایمن یکی از مهمترین مولفه های لازم برای رسیدن به بهبود مستمر بهره وری است. یکی از تکنیک های ارزیابی ایمنی و ریسک روش فرانک مورگان در آنالیز ریسک می باشد که برای بررسی میزان خطرات و کنترل های مربوط به آن مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش شاخص ریسک نسبی, کل سرمایه در معرض خطر و ریسک کلی مربوط به کارخانه کارتن پلاست اصفهان برآورد شده و در نهایت واحدهای مورد پژوهش بر اساس ریسک کلی رده بندی شده اند. مواد و روش ها: این پژوهش به روش توصیفی در 3 کارگاه اکسترودر, چاپ و شابلون, دایکات شرکت کارتن پلاست اصفهان صورت گرفت. در این روش با استفاده از چک لیست, میزان ریسک های موجود و راه های کنترل آن ها برای هر واحد تعیین شده و با محاسبه کل سرمایه در معرض خطر و ریسک کلی مقایسه نهایی صورت گرفت. یافته ها: با توجه به بررسی های انجام شده در 3 کارگاه مختلف این کارخانه نتایج زیر بدست آمد: نمره خطر نمره کنترل, شاخص ریسک, ریسک نسبیف دردص شاخص ریسک, ریسک کلی مربوط به اکسترودر, چاپ و شابلون, دایکات به ترتیب عبارت است از (79, 166, 77) – (73, 61, 53) – (6-105-24-) – (0, 99-, 18-) – (84/61, 15/34) – ( 0, 5868198747 , 1848634280) کنترلهای بکار گرفته شده در واحد اکسترودر 1% و در واحد چاپ شابلون 28% و در واحد دایکات 6% کمتر از خطرات موجود در این کارگاه هاست.

لینک کمکی