فایل word مقاله انگشت نگاري DNA ارقام تجاري فندق (Corylus avellana L.) بومي ايران براي تهيه شناسنامه ژنتيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله انگشت نگاري DNA ارقام تجاري فندق (Corylus avellana L.) بومي ايران براي تهيه شناسنامه ژنتيکي :

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات:4

نویسنده(ها):

مهرزاد احمدی – کرج- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر– بخش ژنتیک و بانک ژن گیاهی م
جواد مظفری – کرج- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر– بخش ژنتیک و بانک ژن گیاهی م
سونا حسین آوا – کرج- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر– بخش ژنتیک و بانک ژن گیاهی م
عبداله محمدی – کرج- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر– بخش ژنتیک و بانک ژن گیاهی م

چکیده:

به منظور تهیه شناسه یا بارکد ژنتیکی ارقام تجاری فندق ایران, 28 درخت از 10 رقم کلکسیون فندق کشوربا استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره ای (SSR) انگشت نگاری DNA شدند. تعداد آلل ها در هر مکان SSR مورد آزمون بین پنج تا 10 آلل متغییر بود. براساس چندشکلی DNA این آلل ها همه ارقام مورد بررسی از هم متمایز گردیدند . تجزیه خوشه ای برمبنای الگوی DNA آلل های SSR ارقام مورد بررسی را در پنج گروه قرارداد. کلاستر اول شامل ارقام گرداشکورات به همراه تابستانه شماره 21 , پاییزه و گردویی بود. در کلاستر دوم رقم شیروانی, در کلاستر سوم رقم فندق رسمی و در کلاستر چهارم رقم محلی کرج جای گرفت. کلاستر پنجم به دو زیرگروه تقسیم شد که در زیر گروه اول رقم تابستانه (شماره 19 و 20 ), رقم پشمینه و رقم گرچه قرار گرفتند. زیر گروه دوم این کلاستر فقط شامل یک رقم شصتک بود. به این ترتیب به جز درخت شماره 21 رقم تابستانه اصالت ژنتیکی ارقام مورد بررسی تایید و بارکد یا شناسه ژنتیکی آنها ایجاد شد.

لینک کمکی