فایل word مقاله بررسي موانع کارآفريني دانشگاهي و رفع آن براي ايجاد دانشگاه کارآفرين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي موانع کارآفريني دانشگاهي و رفع آن براي ايجاد دانشگاه کارآفرين :

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری

تعداد صفحات:13

نویسنده(ها):

حسن قنبری – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شفق تنکابن
نرجس سیدی – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رودکی تنکابن
نجمه سیدی – کارشناسی ارشد مهندسی علوم کشاورزی

چکیده:

از یک طرف توجه به کارآفرینی برای رشد و توسعه همه جانبه در کشورها و جوامع مختلف در دهه های اخیر مدنظر بوده و از طرفی دیگر کاربردی کردن دانش یکی از مسائل مورد توجه محیط های آموزشی و پژوهشی از گذشته تا به امروز بوده است . این دو مفهوم در کارآفرینی دانشگاهی و بوجود آمدن دانشگاه های کارآفرین در سال های اخیر بخصوص در کشورهای پیشرفته شکل حقیقی به خود گرفته است. دانشگاه کارآفرین فقط به آموزش مفاهیم و انتقال آنها به افراد و جامعه بسنده نکرده بلکه با انجام آموزش به صورت یادگیری عملی مهارت ها و توانایی هایی را ایجاد می نماید که می توانند از دانش و علوم روز استفاده نموده و آن را بطور عملی در دنیای واقعی بکار بندند و اصطلاحا در تجاری سازی دانش به شکلی موفق عمل نمایند. حال, حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین مبنای یک تغییر و تحول بنیادین و اساسی در مدیریت آموزش عالی شده و مورد توجه دولت ها, صنایع و دانشگاه ها می باشد. اما این دانشگاه ها برای کسب موفقیت و ارائه عملکردی قابل قبول با مشکلات و موانعی مواجه می باشند و باید این موانع را رفع نمایند تا به ایده آل و مطلوب خود برسند . در مقاله حاضر که یک بررسی علمی-تحلیلی است ضمن معرفی دانشگاه کارآفرین به موانع کارآفرینی دانشگاهی پرداخته شده و راهکارهای مختلف برای رفع موانع موجود مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند.

لینک کمکی