فایل word مقاله بررسي تناسب ميز و نيمکت و ابعاد آنتروپومتريک دانش آموزان دختر پايه اول ابتدايي شهرستان آران و بيدگل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تناسب ميز و نيمکت و ابعاد آنتروپومتريک دانش آموزان دختر پايه اول ابتدايي شهرستان آران و بيدگل :

محل انتشار: هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

صدیقه دهقانی بیدگلی – دانشگاه علوم پزشکی تهران,دانشکده بهداشت,آران و بیدگل
فاطمه توکلی مقدم – دانشگاه علوم پزشکی کاشان,آران و بیدگل
مطهره اسماعیل زاده – دانشگاه علوم پزشکی کاشان ,کاشان
میترا حنانی – دانشگاه علوم پزشکی کاشان,دانشکده بهداشت,کاشان

چکیده:

دانش آموزان مدت زمان قابل توجهی رابرروی صندلی می نشینند.وضعیت بدنی استاتیک و خم شدن به طرف جلودرمدت زمان طولانی درحالت نشسته باعث می شود دانش آموزان اغلب فشارفیزیولوزیکی زیادی راروی عضلات, لیگامانها و بویژه برروی دیسکهای بین مهره ای تحمل کنند.بنابراین طراحی صحیح وسایل و تجهیزات مدارس متناسب با خصوصیات آنتروپومتریکی استفاده کنندگان جهت ایجادعادت صحیح نشستن وگرفتن وضعیت بدنی مناسب برای بچه ها نسبت به بالغین ازاهمیت ویژه ای برخوداراست. لذا این تحقیق باهدف مقایسه اندازه های آنترو پومتری دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی با ابعاد میزو نیمکت و تعیین تناسب بین آنها انجام پذیرفت.این مطالعه به روش توصیفی و مقطعی روی 215 دانش آموزدختردر 14 مدرسه ابتدایی صورت پذیرفته است. اطلاعات ازطریق پرسشنامه و اندازه گیری, جمع آوری و توسط برنامه نویسی در محیط اکسل مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. اکثر بچه ها از میزها و نیمکتهای بلند استفاده می کنند و فقط عمق وطول نیمکت دراکثرموارد مناسب است. نتایج این تحقیق عدم تناسب را بین ابعاد بدنی دانش آموزان وابعاد میزونیمکت مورد استفاده آنها نشان داد.

لینک کمکی