فایل word مقاله بررسي واگرايي و قابليت فروريزي لسهاي شمالغرب سرخس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي واگرايي و قابليت فروريزي لسهاي شمالغرب سرخس :

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

محبوبه رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود,
ناصر حافظی مقدس – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
غلامحسین کرمی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور بررسی دلایل ایجاد ترک و شکستگی در پوشش لسی شمالغرب سرخس انجام شده است. برای این منظور چهار ترانشه عمیق با عمق حدود 3 متر بر روی محلهای ایجاد ترکحفر شده و از عمقهای مختلف نمونهگیری شده است. طبق آزمایشات انجام شده خاکهای منطقه بر اساس طبقهبندی یونیفاید در گروهML و از نظر دانهبندی در گروه لس سیلتی قرار میگیرند. وزن واحدحجم به دست آمده برای این خاکها از 2/68تا2/72گرم بر سانتی متر مکعب, متغیر است. نتایج آزمایشهای واگرائی نشان میدهد که این خاکها جزو خاکهای نیمهواگرا میباشند. همچنین آزمایشاترمبندگی بر روی چهار نمونه خاک نشان می دهد که لسهای منطقه دارای پتانسیل رمبندگی می- باشد.

لینک کمکی