فایل word مقاله ارزيابي توليد اسپان قارچ وحشي و اهلي در شرايط درون شيشهاي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي توليد اسپان قارچ وحشي و اهلي در شرايط درون شيشهاي :

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات:4

نویسنده(ها):

عبدالعلی حسامی – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس, بو
مهناز سوسنی توابع – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس, بو
احمد استاجی – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس, بو
سعادت ساریخانی خرمی – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس, بو

چکیده:

قارچ های خوراکی به دلیل دارا بودن پروتئین, کلسیم, فسفر و ویتامی نهای مختلف نقش مهمی در رژیم غذایی انسان دارند . برخی از قارچهای خوراکی بصورت وحشی در نقاط مختلف کشور رشد می کنند و از نظر غذایی و مقاومت در برابر شرایط محیطی بسیار حائز اهمیت هستند. لذا جهت ارزیابی تهیه اسپان از این قارچ ها در شرایط درون شیشه ای, از قسم ت های مختلف دو نوع قارچ وحشی و پرورشی (نظیر هاگ, کلاهک, زیر کلاهک و پایه ) ریز نمونه تهیه گردید و میزان رشد میسیلیوم ها و درصد آلودگی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که در هر دو نوع قارچ وحشی و پرورشی, ریز نمونه کلاهک و هاگ قارچ به ترتیب بیشترین و کمترین میزان رشد میسیلیوم را دارا بودند . اما از نظر درصد آلودگی, ریز نمونه پایه قارچ وحشی و ریز نمونه کلاهک قارچ پرورشی, کمترین درصد آلودگی را نشان دادند . بیشترین درصد آلودگی در هر دو نوع قارچ, در ریز نمونه هاگ مشاهده گردید. همچنین مطالعه اثر تیمارهای مختلف ضدعفونی در هر دو نوع قارچ مورد مطالعه, نتایج مشابهی را نشان داد. به طوریکه بیشترین رشد میسیلیوم های قارچ, در تیمار 70 درصد الکل به مدت 30 ثانیه مشاهده گردید.

لینک کمکی