فایل word مقاله بررسي تاثير تمرين هوازي در آب بر سيستاتين C و برخي ديگر از عوامل خطرزاي قلبي عروقي در زنان يائسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير تمرين هوازي در آب بر سيستاتين C و برخي ديگر از عوامل خطرزاي قلبي عروقي در زنان يائسه :

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

سیده مرضیه کتابی پور – کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش
مریم کوشکی جهرمی – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
حسن ثالثی – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
علیرضا صبوری – رئیس بخش DNA پزشکی قانون اصفهان

چکیده:

بیماری های قلبی عروقی علت اصلی مرگ در بسیاری از کشورها است و حدود 50 درصد زنانی که به سنین پس از یائسگی رسیده اند به علت بیماری های قلبی عروقی می می میرند. هدف این پژوهش مطالعه تاثیر ورزش هوازی در آب بر سیستاتین C و برخی از عوامل خطر زای قلبی عروقی شامل قند خون, تری گلیسیرید, کلسترول, لیپوپروتئین ها و درصد چربی در زنان یائسه بود. آزمودنی های تحقیق زنان یائسه بودند که به طور داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند و سپس به شیوه تصادفی به دو گروه تمرین(سن: 5/71±56/06 سال و شاخص توده بدنی: 7/66±44/88 کیلوگرم/متر مربع) و کنترل (سن: 3/81±58/40 و شاخص توده بدنی: 6/97±68/3) تقسیم شدند. متغیرهای تحقیق در دو نوبت قبل و بعد از برنامه تمرینی اندازه گیری شدند. در حالت ناشتا از آزمودنی ها خونگیری انجام شد. برنامه تمرینی شامل هشت هفته تمرین هوازی, هفته ای سه جلسه ورزش در آب با شدت 50 الی 70 حداکثر ضربان قلب و به صورت فزاینده بود. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس انجام شد. و نتایج نشان داد که میزان سیستاتین C, کلسترول, درصد چربی بدن, فشار خون سیستول و دیاستول, قند خون و لیپو پروتئین ها در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه تجریی در مقایسه با کنترل تغییر معنی داری نداشته است. اما تری گلیسیرید در گروه تجربی در مقایسه با کنترل کاهش معنی داری یافته است. بحث و نتیجه گیری: در مجموع می توان نتیجه گرفت که تمرینات ورزشی در این تحقیق می تواند با کاهش چربی خون برای کاهش خطر قلبی مفید باشد.

لینک کمکی