فایل word مقاله بررسي و مدلسازي پراکنش پارامترهاي ژئوشيميايي آب زيرزميني بااستفاده ازGISمطالعه موردي دشت کبودرآهنگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي و مدلسازي پراکنش پارامترهاي ژئوشيميايي آب زيرزميني بااستفاده ازGISمطالعه موردي دشت کبودرآهنگ :

تعداد صفحات:9

چکیده:

نتایج بررسی 48 حلقه چاه نمونه برداری شده در آبخوان کبودرآهنگ نشان میدهد که آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت در نواحی جنوبی و مرکزی بیشتر از سایر نواحی است. این بخش از دشت تحت تاثیر فاضلاب های شهری و صنعتی قرار دارد. نقشه های هم ارزشی که توسط نرم افزارArcGISبرای شاخص های کیفی آبخوان تهیه شد, بخوبی بالا بودن پارامتر های فیزیکو شیمیایی را در نواحی مرکزیو جنوب منطقه مورد مطالعه نشام میدهد. در این بخش از دشت میانگین هدایت الکتریکی بالاتر از1500yu/cmمی باشد. در بیشتر نمونه ها مقدارT.D.S از حد استانداردهای جهانی خارج بود, ولی این مقدار در حد نگران کننده نبود و ما بقی یونها در حد قابل قبولی قرار داشتند.با شرایط موجود, لزوم اجرای طرح های اجرایی در منطقه جهت جلوگیری از افزایش آلودگی در آب های زیرزمینی می باشد

لینک کمکی