فایل word مقاله ارزيابي ميزان مواجهه با اشعه فرابنفش در جوشکاران مجتمع مس سرچشمه در سال 1388

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي ميزان مواجهه با اشعه فرابنفش در جوشکاران مجتمع مس سرچشمه در سال 1388 :

محل انتشار: هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

جواد وطنی – کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, دانشکده بهد
محمد اسدی – کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دانشکده بهدا
حسین علی حکیمی – کارشناسی بهداشت حرفه ای, واحد بهداشت صنعتی, مجتمع مس سرچشمه رفسنجان,
عصمت اسماعیل زاده – واحد تحقیق و توسعه, مجتمع مس سرچشمه رفسنجان, کرمان

چکیده:

مهمترین منبع طبیعی تولید کننده پرتوهای فرابنفش خورشید است و از جمله منابع مصنوعی تولید کننده این پرتوها انواع لامپ فرابنفش و صنعت جوشکاری می باشند. این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که بااستفاده از دستگاه اندازه گیری پرتوهای فرابنفش Hagner انجام شده است. این مطالعه در تیر ماه سال 1388 بر روی همه کارگران شاغل به جوشکاری در صنعت مس سرچشمه صورت گرفت. در این مطالعه میزان پرتو فرابنفش دریافتی کارگران در حد مجاز بوده است و در نتیجه خطری برای سلامتی کارگران ایجاد نمی کند همانطور که از این مطالعه به دست آمد میزان پرتو دریافتی در کارگران جوشکار در صنعت مس سرچشمه پایین تر از حد آستانه مجاز یم باشد و این مقدار نمی تواند باعث ایجاد صدمه و آسیب در کارگران مشغول در این صنعت شود. (میزان استاندارد: استاندارد توصیه شده کمیته بهداشت حرفه ای ایران برای مدت پرتوگیری 1000 ثانیه و کمتر عدد 1j/cm2 می باشد. همچنین میزان اشعه فرابنفش دریافتی در کارگران برشکاری بیش تر از کارگران جوشکاری می باشد. (pvalue برابر 0004) و نیز مشخص شد که الکترودهایی با قطر 3 و 5 میلی متر دارای میزان اشعه فرابنفشی بیشتری نسبت به سایر قطرهای الکترودها می باشند. همچنین بااستفاده از آزمون همبستگی پیرسون (pvalue برابر 0003) ارتباط بین ولتاژ و میزان اشعه دریافتی مشخص شد که یک ارتباط مستقیم است (0497)

لینک کمکی