فایل word مقاله ارزيابي اوليه خصوصيات ميوه درختان گزينش شده انبه در ميناب (استان هرمزگان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي اوليه خصوصيات ميوه درختان گزينش شده انبه در ميناب (استان هرمزگان) :

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات:4

نویسنده(ها):

معصومه عباسی – جهاد کشاورزی استان هرمزگان
مختار حیدری – گروه باغبانی, دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین, ملاثانی, اهواز
سید محمود طالبی – جهاد کشاورزی استان هرمزگان

چکیده:

هدف از این آزمایش ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی میوه های درختان گزینش شده انبه بود. بیست و شش ژنوتیپ از منطقه میناب در استان هرمزگان مورد مطالعه قرار گرفتند. طرح آزمایش بصورت بلوک کامل تصادفی با بیست و شش تیمار (هر ژنوتیپ بعنوان یک تیمار) و چهار تکرار (هر تکرار یک میوه) بود. خصوصیات کمی و کیفی میوه شامل عرض, طول و وزن میوه و هسته, درصد گوشت, مواد جامد محلول, اسیدیته قابل تیتراسیون ویتامین ث و قند کل اندازه گیری شدند . نتایج براساس آزمون دانکن مقایسه گردیده و تجزیه کلاستر انجام گردید. نتایج نشان دادند ژنوتیپ های مورد مطالعه تفاوت معنی داری از نظر خصوصیات کمی میوه داشتند. هم چنین از نظر میزان مواد جامد محلول, اسیدیته قابل تیتراسیون, ویتامین ث و قند کل, تنوع زیادی در ژنوتیپ های مورد مطالعه وجود داشت. علاوه برخصوصیات فیزیکی میوه و هسته مانند وزن و اندازه, تنوع در خصوصیات شیمیایی میوه ها نشان داد از این ژنوتیپ ها می توان در برنامه های به نژادی انبه استفاده نمود.

لینک کمکی