فایل word مقاله بررسي مورفوتکتونيک تاقديس بورخ در شمال شهرستان بستک (زاگرس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي مورفوتکتونيک تاقديس بورخ در شمال شهرستان بستک (زاگرس) :

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

عبدالوهاب افروغ – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک, گروه زمین شناسی, دانشگاه صنعتی شاهرود
رمضان رمضانی اومالی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی صنعتی شاهرود, دانشکده علوم زمین
ناصر حافظی مقدس – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی صنعتی شاهرود, دانشکده علوم زمین
سلمان جهانی – مدیریت اکتشاف, شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

تاقدیس بورخ در 40 کیلومتری شمال شهرستان بستک و با درازای بیش از 50 کیلومتر و پهنای بیش از 9 کیلومتر در پهنه فارس داخلی واقع در کمربند چین خورده – رانده زاگرس قرار دارد . در ارزیابی میزان فعالیت تکتونیکی محدوده مورد مطالعه, شاخص های مورفوتکتونیکی, برش عرضی دره (v), نسبت پهنای بستر دره به ارتفاع آن (Vf), شاخص سینوسیتی کانال رودخانه (S), شاخص درصد بریده شدگی (رخ دار شدن)پیشانی کوهستان (F%) و شاخص پیچ و خم پیشانی کوهستان (Smf) مورد توجه قرار گرفت. بررسی این شاخص ها نشان می دهند که میزان فعالیت در طول تاقدیس بورخ در همه قسمت ها یکسان نیست و فعالیت بیشتر مربوط به بخش های میانی تاقدیس بوزخ می باشد.

لینک کمکی