فایل word مقاله بررسي مخاطرات زمين شناسي وتعيين نوع زمين در منطقه شرق شهرک باغميشه تبريز براساس داده هاي صحرايي و آزمايشگاهي موجود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي مخاطرات زمين شناسي وتعيين نوع زمين در منطقه شرق شهرک باغميشه تبريز براساس داده هاي صحرايي و آزمايشگاهي موجود :

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

فیروز برادررضی زاده – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
آرزو پورجعفر – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی,دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

گستره شهر تبریز در شمال باختری تبریز ودر نزدیکی یکی از گسلهای بزرگ ومهم بنا شده است..گسل تبریز با وقوع حداقل 16 زلزله تاریخی ,به عنوان گسل زمین لرزه ای وفعال تلقی می شود.شهرک باغمیشه در 9فاز در ناحیه شرقی تبریز در حال احداث می باشد وعمدتا در ناحیه شیبدار روی دامنه محل عبورگسل شمال تبریز بناشده است.باتوجه به تراکم مناطق مسکونی وبه تبعیت از آن تراکم جمعیت دراین قسمت از شهر ,ولرزه خیز بودن منطقه ,نیاز به مطالعات دقیق وبررسی مخا طرات درمنطقه احساس می شود.در این پژوهش احتمال وقوع مخاطرات زمین شناسی از قبیل زمین لغزش,روانگرایی,تورم ورمبندگی مورد تحلیل وبررسی قرارگرفته شد.ودر نهایت تعیین نوع زمین طبق آئین نامه 2800 انجام گرفت.

لینک کمکی