فایل word مقاله تاثير تيمارهاي مختلف بر شکستن کمون بذر علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) Beav)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير تيمارهاي مختلف بر شکستن کمون بذر علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) Beav) :

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

عبداله صادقلو – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه گیلان
جعفر اصغری – دانشیار دانشگاه گیلان
فرشید قادری فر – استادیار دانشگاه علوم زراعی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

بذرهای علف هرز سوروف در سال 1388 از مزرعه برنجی واقع در نزدیکی شهرستان آزاد شهر در استان گلستان جمع آوری شد. برای غلبه برکمون بذرهای علف هرز سوروف, روش های بسیاری از جمله غوطه وری بذرها در اسید جیبرلیک, غوطه وری در آب در حال جوش, غوطه وری در اسید سولفوریک غلیظ (96درصد), خراشدهی با کاغذ سمباده, سرمادهی و ترکیبی از این روش ها برای مدت های زمان مختلف در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان مورد آزمون قرار گرفت. عدم جوانه زنی بذرها در تیمارهای غوطه وری در اسید جیبرلیک, غوطه وری در آب در حال جوش, سرمادهی, غوطا وری در اسید سولفوریک غلیظ (96درصد) برای مدت های زمانی کمتر از 5 دقیقه از نتایج این پژوهش بود. استافده ترکیبی از روش های فوق, درصد جوانه زنی بذرها را بهبو بخشید. استافده از زمان های بیشتر غوطه وری بذرها در اسید سولفوریک غلیظ, باعث افزایش بسیار بالا در جوانه زنی بذرها شد . در این بررسی تیمار 15 دقیقه غوطه وری در اسید سولفوریک غلیظ با 95% جوانه زنی در بذرها, بهترین تیمار برای غلبه بر کمون بذر سوروف و بهبود جوانه زنی تعیین گردید.

لینک کمکی