فایل word مقاله ارزيابي اثرات جيبرلين، پوترسين وتيورآ در رفع خفتگي و جوانه زني بذور پنج رقم فندق (Corylus avellana)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي اثرات جيبرلين, پوترسين وتيورآ در رفع خفتگي و جوانه زني بذور پنج رقم فندق (Corylus avellana) :

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات:4

نویسنده(ها):

زهرا بخت شاهی دیزگاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی علیزاده – عضو هیئت علمی گروه باغبانی, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اسماعیل سیفی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کامبیز مشایخی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

بذور فندق غیر یکنواخت و نامنظم جوانه می زنند. این خاصیت در ازدیاد جنسی و تولید دانهال هیبرید فندق مشک لزا بوده چراکه سرعت برنامه های بهنژادی را کند نموده و گاهی به از دست رفتن مواد با ارزش گیاهی (نتاج هیبرید) منجر می گردد. تیمارهایی که به رفع رکود و تنژیدن یکنواخت بذور کمک نمایند و جوان هزنی را بهبود بخشیده در این زمینه مفید تلقی می گردند. در پژوهش حاضر مغز پنج رقم فندق (فرتیل, سگورب, روند, دوکومینسکی و رقم گرد) استخراج و قبل از جوانه زنی جهت رفع خفتگی, با جیبرلین ( 100 و 200 میلی گرم در لیتر) پوترسین ( 0/01 و 0/1 میلی مولار) و تیورا ( 1000 و 2000 میلی گرم در لیتر) تیمار شدند. هر دو سطح جیبرلین درصد جوان هزنی را در هر پنج رقم مورد مطالعه نسبت به شاهد و دو ماده دیگر افزایش داد. بیشترین میزان جوانه زنی (57/7%) در بذور تیمار شده با 100 میلی گرم در لیتر جیبرلین حاصل شد. هر چند بذور تیمارشده با پوترسین و تیورآ نیز ب هطور پراکنده جوانه زدند ولی جوان هزنی آنها نسبت به شاهد تفاوت معنی داری نداشت. نتایج این پژوهش استفاده از اسید جیبرلیک, جهت یکنواخت شدن جوانه زنی و رفع رکود بذور فندق را پیشنهاد می نماید.

لینک کمکی