فایل word مقاله بررسي رسوب شناسي و چينه شناسي سازند مبارک درجنوب جنوب غرب درياچه هوير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي رسوب شناسي و چينه شناسي سازند مبارک درجنوب جنوب غرب درياچه هوير :

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

بنفشه ذهبی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی
فریبرز قریب – استادیاران سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مریم ناز بهرام منش –
فرزاد قریب –

چکیده:

این بررسی برای اولین باربصورت تخصصی درروستای هویر صورت میگیرد و بکربودن این ناحیه انجام بررسی ها را جالبتر کرده است علت انتخاب این برش بهدلیل وجود ابهامات دررسوبات کربونیفر اطراف دریاچه هویر و تارورسوبات پرفسیلی که دراین ناحیه وجوددارد و این رسوبات دونین کربونیفر بصورت مجزا نشده هستند لزوم تفکیک لایه ها با استفادهاز بازوپایان شاخص دونین کربونیفر دراین ناحیه با توجه به برونزد خوب رسوبات پالئوزوئیک زیرین ضروری می باشد کارتفکیک و تهیه اطلس ازبازوپایان دونین کربونیفر به صورت مجزا تاکنون انجام نشده و تشخیص رخساره های رسوبی دراین ناحیه با کمک مقطع نازک و نمونه گیری ازرسوبات منطقه امکان پذیر میگردد که درنتیجه مرز بین رسوبات دونین کربونیفر براساس شواهد فسیل شناسی و رسوب شناسی تعیین گردیده است.

لینک کمکی