فایل word مقاله بررسي پالئواکولوژي مرجانهاي سازند ميشان در ناحيه فيروزآباد فارس (منطقه آغاز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي پالئواکولوژي مرجانهاي سازند ميشان در ناحيه فيروزآباد فارس (منطقه آغاز) :

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

مهدی ده بزرگی – کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی, دانشگاه اصفهان شرکت نفت مناطق مرکزی
ابوالحسن آهنکار – مدرس گروه زمین شناسی, دانشگاه پیام نور ابهر شرکت نفت مناطق مرکزی ایرا
حمید نبوی – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

سازند میشان آخرین رسوبات دریایی حوضه رسوبی زاگرس میباشد . در 520 متری از قاعده سازند میشان در جنوب غربی فیروزآباد, یک واحد آهک ریفی به رنگ کرم روشن وجود دارد. این واحد آهک ریفی یک بیوستروم با ضخامتی در حدود 3 متر میباشد. مرجانها در این واحد متعلق به راسته اسکلراکتینیا در قالب 5 خانواده بوده و در بین این خانوادهها, خانواده Favidea از همه فراوانتر است. برخی از میکروفسیل های همراه این مرجان ها Dndritina rangi, Elphidium sp., Miliolidea, Rotalia vinoti, Miogipsina sp. میباشند. مطالعه مرجانها و میکروفسیلهای همراه آنها نشان میدهد که این مرجانها به صورت ریف تکه ای در محیط سدی نهشته شده و سنی معادل Aquitanian- Messinian برای آنها پیشنهاد میگردد.

لینک کمکی