فایل word مقاله بررسي واکنش جوانه زني بذر علف قناري (Phalaris minor Retz) تحت تاثير تيمارهاي شوري و درجه حرارت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي واکنش جوانه زني بذر علف قناري (Phalaris minor Retz) تحت تاثير تيمارهاي شوري و درجه حرارت :

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

محمد قاسمی نژاد – مدرس دانشگاه پیام نور استان گلستان شهرستان آزاد شهر
محمد بازوبندی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد گروه زراعت
محمودرضا کریمی شهری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد, استان خراسان ر
الناز اصغری – دانش آموخته رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور ارزیابی واکنش جوانه زنی بذر علف قناری (Phalaris minor Retz) به تنش شوری در سطوح مختلف دمایی, آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار د رمحل مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل غلظت های مختلف شوری ( صفر و 100 و 200 و 300 و 400 و 500 میلی مولار) و 8 سطح دمایی ( 5 و 10 و 15 و 20 و 25 و 30 و 35 و 40 درجه سانتی گراد ) بود. هر تکرار شامل 15 عدد بذر در یک پتری بود که تیمارهای مورد نظر بر روی آنها اعمال می شد. بذور برای مدت 15 روز در دستگاه ژرمیناتور با حرارت مورد نظر قرار گرفتند. در طی این مدت تعداد بذور جوانه زده در هر روز شمارش شدند. نتایج آزمایش نشان داد که تاثیر دما, شوری و اثرات متقابل شوری و حرارت بر درصد, سرعت متوسط زمان جوانه زنی معنی دار بود اما اثر شوری بر متوسط زمان جوانه زنی معنی دار بدست نیامد. با افزایش غلظت نمک کلیه صفات مورد بررسی کاهش یافتند.

لینک کمکی