فایل word مقاله بررسي اثرات عصاره هاي برخي گياهان دارويي بر عمر پس از برداشت گل بريده رز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثرات عصاره هاي برخي گياهان دارويي بر عمر پس از برداشت گل بريده رز :

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

سیده صغری حسینی درویشان – فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد باغبانی
اسماعیل چمنی – استادیار گروه علوم باغبانی, دانشکده کشاورزی, دانشگاه محقق اردبیلی
یونس پوربیرامی هیر – فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد باغبانی

چکیده:

به منظور بررسی اثرات غلظت های عصاره گیاهان دارویی ( 1 و 2/5 و 5 و 7/5 و 10%) بر عمر پس از برداشت گل های بریده رز, آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار و تیمار زمانی 2 ساعت انجام شد. این آزمایش به منظور شناسایی ترکیبات فعال بیولوژیک که بتوانند در مقیاس تجاری به عنوان سموم بیولوژیکی برای کنترل بیماری های گیاهی خصوصاً پس از برداشت مورد استفاده قرار گیرند انجام پذیرفت. نتایج حاصل نشان داد که عصاره نعناع, رزماری و آویشن وزن تر نسبی را در مقایسه با شاهد حفظ کرده اما عصاره مرزه آن را کاهش داد. علاوه بر این, تأثیر عصاره های آویشن و رزماری بر وزن محلول جذب شده مثبت بود اما عصاره نعناع و مرزه تأثیر منفی بر این شاخص گذاشتند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده ها نشان داد که هیچکدام از تیمارها بر میزان کلروفیل نسبی از لحاظ بیشترین مقدار تأثیر مثبتی نداشته اما تیماره ای 5 درصد مرزه و 10 درصد رزماری با داشتن کمترین مقدار تفاوت معنی داری را با شاهد نشان داده است که نشاندهنده تأثیر منفی این دو تیمار بر میزان کلروفیل گیاه می باشد. همچنین نتایج حاصل نشان داد که تمام غلظت های نعناع, مرزه به جز 10 % مرزه, غلظت های رزماری و آویشن تأثیر مثبت و معنی داری بر اندازه قطر گل داشتند. به طور کلی در این آزمایش تمام تیمارهای آزمایشی عمر پس از برداشت گل های بریده رز را در مقایسه با شاهد افزایش دادند و در غلظت 7/5 درصد مرزه این اختلاف معنی دار نیز بود.

لینک کمکی