فایل word مقاله بررسي و مقايسه روابط صفات کمي و کيفي در تعدادي از رقم هاي داخلي و خارجي لوبيا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي و مقايسه روابط صفات کمي و کيفي در تعدادي از رقم هاي داخلي و خارجي لوبيا :

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات:4

نویسنده(ها):

سمانه نجفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
عاطفه خندان – موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
سید یعقوب صادقیان مطهر – موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
محمود خسروشاهلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

در این تحقیق, روابط برخی صفات کمی و کیفی نه رقم لوبیا از ایران و شش رقم خارجی در موسسه ثبت و گواهی بذر در سال 1389 انجام گرفت. همبستگی مثبت و معنی داری بین عرض برگچه با گلدهی, وزن دانه و عرض غلاف با طول غلاف وجود داشت. ولی همبستگی خمیدگی غلاف با وزن منفی بود. تجزیه حاصل از تجزیه کلاستر, ژنوتیپ ها را به چهار گروه اصلی تقسیم بندی نمود که ارقام ایرانی و خارجی در گروه های جداگانه قرار گرفتند. در نجزیه عامل ها, سه مولفه اول 58 درصد از کل تنوع فنوتیپی داده ها را نشان دادند. در مولفه اول صفات ارتفاع, طول برگچه و بذر و در عامل دوم صفات عرض برگچه و طول غلاف و در عامل سوم ضخامت غلاف ضریب عاملی بودند. در مجموع رقم های کرم کشاورزی, دانشجو, یاس, گلی, و رقم تلاش بهترین صفات و در حر استاندارد بودند.

لینک کمکی