فایل word مقاله بررسي کارايي فرآيند کنترل هزينه پروژه هاي طراحي بر اساس استاندارد PMBOK2008 با رويکرد DEA: مطالعه موردي در کارخانجات پتروشيمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي کارايي فرآيند کنترل هزينه پروژه هاي طراحي بر اساس استاندارد PMBOK2008 با رويکرد DEA: مطالعه موردي در کارخانجات پتروشيمي :

تعداد صفحات:21

چکیده:

مدیریت پروژه, بکارگیری دانش, مهارت ها, ابزار و تکنیک های مرتبط با فعالیت های پروژه, جهت تأمین نیازمندی های پروژه می باشد. حوزه دانش مدیریت هزینه پروژه که در فصل هفتم استاندارد پیکره ی دانش مدیریت پروژه واقع گردیده است, در بر گیرنده فرآیندهای مرتبط با برنامه ریزی, تخمین, بودجه بندی و کنترل هزینه می باشد به نحوی که از تکمیل پروژه با بودجه مصوب اطمینان حاصل شود. با توجه به اینکه فاز مهندسی/ طراحی بالاترین تأثیر را بر پروژه دارد, به طوری که تعداد زیادی از تصمیمات کلیدی در طول برنامه ریزی پیش از اجرا و فازهای مهندسی ایجاد می شوند, لذا تحلیل و بررسی کارایی سیستم کنترل هزینه در این بخش از پروژه بسیار ضروری و مؤثر می باشد. با این رویکرد در این مقاله تحلیل پوششی داده ها برای مدیریت پروژه های طراحی و مقایسه کارایی آن ها از منظر کنترل هزینه به عنوان بخشی از فاز مدیریت هزینه پروژه, مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل مبنای هزینه به عنوان ورودی و برآورد هزینه تجدید نظر شده, به روز آوری بودجه و اقدام اصلاحی به عنوان خروجی ها مد نظر قرار گرفته شده است. حل مدل خروجی محور CCR برای پروژه های طراحی به مدیران پروژه کمک می کند تا وضعیت پروژه های خود را از منظر کارایی یا عدم کارایی مورد بررسی قرارداده و اقدامات اصلاحی لازم را جهت حصول نتایج مورد انتظارشان برنامه ریزی و اجرا نمایند.

لینک کمکی