فایل word مقاله تحليل هندسي تاقديس بورخ درزاگرس چين خورده – رانده و برآورد بستگي قائم و افقي گروه دهرم آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل هندسي تاقديس بورخ درزاگرس چين خورده – رانده و برآورد بستگي قائم و افقي گروه دهرم آن :

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

عبدالوهاب افروغ – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
رمضان رمضانی اومالی – دکتری تکتونیک
ناصر حافظی مقدس – دکتری زمین شناسی مهندسی
سلمان جهانی – دکتری تکتونیک

چکیده:

تاقدیس بورخ درجنوب شرق کمربند چین خورده رانده زاگرس ودرناحیه فارس واقع است دراین مقاله تحلیل هندسی این تاقدیس برای براورد بستگی گروه دهرم آن به منظور ارزیابی مناسب بودن این گروه برای پی جویی اکتشاف مخزن گازی انجام شده است تحلیل هندسی تاقدیس بورخ نشان میدهد که این تاقدیس ازنوع چینهای جدایشی است با استفاده از داده های سطحی برداشت شده و با درنظر گرفتن مدلهای هندسی به دست آمده هفت برش عرضی ساختاری برروی این تاقدیس رسم شد سپس اطلاعات عمقی مربوط به سطح بالایی گروه دهرم درتمامی برشهای عرضی ساختاری برداشت شد و به وسیله این داده ها نقشه هم تراز زیرزمینی UGC Map رسم شد.

لینک کمکی