فایل word مقاله شناسايي گونه هاي مختلف جنس Vicia (ماشک) در ايران براساس شکل بذر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شناسايي گونه هاي مختلف جنس Vicia (ماشک) در ايران براساس شکل بذر :

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات:4

نویسنده(ها):

نسترن جلیلیان – دکتری سیستماتیک گیاهی, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
محمدرضا رحیمی نژاد – استاد سیستماتیک گیاهی, گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

جنس Vicia یکی از جنس های مهم طایفه ی Fabeae = Vicieae از خانواده Fabaceae شامل 150 تا 210 گونه در جهان می باشد. گونه های مختلف این جنس اساسا در اروپا , آسیا و شمال آمریکا پراکنده شده اند که به سمت مناطق معتدله آمریکای جنوبی و بخش حاره ای آفریقا گسترش می یابد. گونه های مختلف این جنس به صور مختلف از جمله تعلیف, علوفه خشک, سیلو و همچنین به عنوان کود سبز استفاده می گردند. هدف از این تحقیق ارزیابی خصوصیات خارجی بذر گونه های مختلف این جنس در ایران است که بدین منظور نمونه های گیاهی و بذری تاکسون های مختلف این جنس در طی سالهای 87-89 از سرتاسر ایران جمع آوری و بر اساس کلیدهای موجود شناسایی گردید و درادامه کار بر اساس طول نسبی و شکل ناف و موقعیت و فاصله عدسک نسبت به ناف موقعیت گونه ها و بخش ها مقایسه گردید.

لینک کمکی