فایل word مقاله شبيه سازي سيلاب ناشي ازسونامي درزون مکران بادرنظرگرفتن زلزله احتمالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شبيه سازي سيلاب ناشي ازسونامي درزون مکران بادرنظرگرفتن زلزله احتمالي :

تعداد صفحات:9

چکیده:

درگستره شمال باختری اقیانوس هند به سبب فرورانش صفحه اقیانوسی عمان به زیرصفحه قاره ای ایران فرورانش مکران شکل گرفته است ناحیه فرورانش مکران از نزدیکی های تنگه هرمز تا محدوده مرز هند با طولی حدود 900 کیلومتر درامتداد خاوری – باختری گسترش یافته است براساس داده های علمی و تاریخی گستره مکران دارای پتانسیل ایجاد سونامی ناشی اززلزله های بزرگ درسواحل جنوب خاوری ایرانزمین میباشد از این رو مطالعه و شبیه سازی سیلاب ناشی ازسونامی بادرنظرگرفتن زلزله های احتمالی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است دراین تحقیق سیلاب سونامیهای ناشی اززلزله های احتمالی درزون فرورانش مکران درسواحل استان سیستان و بلوچستان دربندربریس به روش عددی با استفاده ازنرم افزار COMMIT شبیه سازی و مورد مطالعه قرارگرفت سناریوهای درنظرگرفته شده برای این کار زلزله ای با بزرگای 8 زمینلرزه سال 1945 درپاکستان با بزرگای 8/1 و زلزله ای با بزرگای 9/0 زلزه 2010 سندایی ژاپن بود

لینک کمکی