فایل word مقاله بررسي اثر دگرآسيبي کاه و کلش جو رقم کارون (Hordeum vulgare C. strain 205) بر رشد گياهچه، غلظت مالون دي آلدهيد و فعاليت آنزيم ليپيد پراکسيژنار جو کارون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثر دگرآسيبي کاه و کلش جو رقم کارون (Hordeum vulgare C. strain 205) بر رشد گياهچه, غلظت مالون دي آلدهيد و فعاليت آنزيم ليپيد پراکسيژنار جو کارون :

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

حسین ثابت زنگنه – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه آزاد اسل
روزبه فرهودی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

این تحقیق جهت بررسی تاثیر دگر آسیبی عصاره آبی کاه و کلش جو آبی و دیم رقم کارون با غلظت (0 و 25 و 50 و 100 درصد) بر رشد گیاهچه , غلظت مالون دی آلدهید و فعالیت آنزیم لیپید پراکسیژناز جو زراعی رقم کارون بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان دادند که افزایش غلظت عصاره آبی جو سبب کاهش 48 درصدی وزن تر گیاهچه, 72 درصدی طول گیاهچه و 37 درصدی جوانه زنی د رجو رقم کارون شد. افزایش غلظت عصاره آبی جو آبی و دیم رقم کارون همچنین سبب افزایش میانگین زمان جوانه زنی, غلظت مالون دی آلدهید و فعالیت آنزیم لیپید پراکسیژناط در بافت گیاهچه گیاه جو رقم کارون شد. این میالعه نشان داد که جو زراعی علاوه بر خاصیت دگر آسیبی از اثرات خود اسیبی نیز برخوردار است.

لینک کمکی