فایل word مقاله برريس تاثير تنش شوري و آسکوربات برجوانه زني و پارامترهاي رشد دانه رست گلرنگ رقم گلدشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله برريس تاثير تنش شوري و آسکوربات برجوانه زني و پارامترهاي رشد دانه رست گلرنگ رقم گلدشت :

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

حمیده عرب احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم گیاهی
حسین عباسپور – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد دامغان
مه لقا قربانلی – دانشگاه آزاد گرگان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر شوری و اسکوربات برجوانه زنی و پارامترهای رشد دانه رست گلرنگ رقم گلدشت ازمایشی درقالب فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی درچهارتکرار درآزمایشگاه تحقیقات دانشگاه ازاداسلامی واحد گرگان در سال 1390 اجرا شد فاکتورهای آزمایشی شامل بذر رقم گلدشت گیاه گلرنگ درچهار سطح شوری 85و170و255و340 میلی مولار نک کلرید سدیم و آسکوربات 2 میلی مولار تحت شرایط پتری دیش بود نتایج نشان داد که دراین رقم با افزایش غلظت نمک درصد و سرعت جوانه زنی طول ساقه چه طول ریشه چه وزن تروخشک ریشه چه و ساقه چه بصورت معنی داری روندنزولی داشته و با افزودن اسکوربات ازاثرات بازدارنده تنش شوری برپارامترهای یاد شده کاسته شد مقایسه نتایج نشان داد که گیاه گلرنگ درمرحله جوانه زنی تاحدود زیادی به تنش شوری مقاوم می باشد و مرحله جوانه زنی به تنش شوری حساس تر است.

لینک کمکی