فایل word مقاله بررسي اثرتيوسولفات نقره درافزايش عمرگلجايي گل شاخه بريده ژربرا رقم سوپرنووا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثرتيوسولفات نقره درافزايش عمرگلجايي گل شاخه بريده ژربرا رقم سوپرنووا :

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

علیرضا منفرد – دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
بهنام بهروزنام – دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
عبدالحسین ابوطالبی –
مریم رحیمی –

چکیده:

طول عمر پس ازبرداشت گل های شاخه بریده یکی ازمسائل اساسی دربازارهای جهانی این دسته ازگیاهان زینتی میب اشد به منظور بررسی اثرموادشیمیایی تیوسولفات نقره برطول عمرپس از برداشت گل بریده ژربرا رقم سوپرنوا پژوهشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور ماده تیوسولفات نقره 0و25و50 گرم برلیتر و نوع برش درته شاخه گل شامل بدون برش و یا برش انتهای شاخه در5تکرار درشهرجهرم انجام گردید مشاهده نتایج نشان داد که برش یا عدم برش انتهای ساقه تاثیر بسزایی درصفات مورد بررسی ازجمله کاهش درصدپژمردگی و کاهش خمیدگی ساقه و افزایش عمرگلجایی ندارد اما تاثیر مثبت ماده غذایی تیوسولفات نقره برکاهش درجه خمیدگی گردن کاهش درصد پژمردگی و افزایش عمرگلجایی کاهش درجه خمش نشان داد.

لینک کمکی