فایل word مقاله بررسي هيستوشيميايي رشد ونمو غضروف مهره درلارو ماهي قزل الاي رنگين کمان Oncorhynchusmykiss

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي هيستوشيميايي رشد ونمو غضروف مهره درلارو ماهي قزل الاي رنگين کمان Oncorhynchusmykiss :

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات:20

نویسنده(ها):

شیرین توفیق – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری
جینا خیاط زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
زهرا غلامحسینیان – کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری

چکیده:

تمایز غضروف مهره درماهی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchusmykiss درتشکیلاسکلت لارو اولیه از مهمترین فرایندهای رشد و نموی است بهدلیل استفاده های دارویی از ترکیبات قندی اسیدی غضروف برخی ماهیان و ساخت غضروف مصنوعی درمحیط کشت امیداستبا استفاده از نتایج این تحقیق بتوان برای گسترش تکثیر و پرورش این ماهی درجنبه های متعدد شیلاتی تغذیه ای و دارویی بهره برد به این منظور 30 قطعه لارو از اولین روزخروج از پوسته تخمHatching تاسن 21 روزه 21-1dph صید درمحلول فرمالین 10 درصد بافری تثبیت و پس از پاساژ بافتی و رنگ آمیزی ابی تولوئیدین و السین بلو نتایج شدت رنگ غضروف درنواحی مختلف بهر ه دربررسی میکروسکوپی درسه دمای زمانی 7روزه اراهی شده دردوره اول 7-1dph درقوس خونبی و قوس عصبی رنگ بنفش نتیجه پدیده متاکرومازیابی تولیدی ندرماتریکس مزانشیمی پیشساز غضروف ایجاد شد رنگ السین بلو ضعیف گزارش گردید دردوره دوم 14-7dph لاکوناحفرات بافت غضروف تشکیل و غضروف اطراف نخاع و قوس خونی به شکل تک تکه دیده شد

لینک کمکی