فایل word مقاله سنگ چينه نگاري و چينه نگاري زيستي سازند تاربوردربرش سميرم جنوب غرب اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله سنگ چينه نگاري و چينه نگاري زيستي سازند تاربوردربرش سميرم جنوب غرب اصفهان :

تعداد صفحات:9

چکیده:

سازندتاربور یک واحدکربناته رودیست دار و سرشار ازفرامینیفرهای کف زی بزرگ به سن مائستریشتین است که درحوضه زاگرس نهشته شدهاست دراین تحقیق نهشته های سازند تاربور در5کیلومتری جنوب غرب سمیرم مورد بررسی قرارگرفته است سازند تاربور درناحیه مورد مطالعه با ضخامت 462 متر ازسنگهای کربناته و اواری تشکیل شده است.مرز زیرین سازند تاربور با واحد آواری قرمز رنگ s2 بصورت تدریجی و هم شیب می باشد و مرز بالایی آن با سازند کشکان هم شیب و ناپیوسته به نشانه عدم رسوبگذاری و فرسایش است. داده های زیست چینه نگاری براساس مجموعه فرامینیفرهای بنتیک و پلانکتونیک و نمونه های ماکروفسیلی رودیستی بیانگر سن مائستریشتین پسین برای توالی مورد مطالعه می باشد بیوزون تشخیص داده شده Omphalocyclus-Loftusia- Siderolites calcitrapoides assemblage Zone است

لینک کمکی