فایل word مقاله بررسي ميزان پروتئين قندمحلول ونامحلول درپاسخ به غلظت هاي متفاوت کلريد کلسيم درجداکشت هاي گياه ميخک درشرايط درون شيشه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي ميزان پروتئين قندمحلول ونامحلول درپاسخ به غلظت هاي متفاوت کلريد کلسيم درجداکشت هاي گياه ميخک درشرايط درون شيشه :

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

مهرناز موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عاطفه فعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

میخک Dianthus caryophyllus L.ازخانواده کاریوفیلاسه یکی ازمهمترین محصولات شاخه بریده می باشد استفاده ازشیوه های نوین ازدیاد گیاهان مانندکشت بافت سبب کوتاه شدن چرخه های تکثیر گیاهان از جمله گیاهان زینتی شده است با استفاده از این تکنیک میتوان شرایط بهینه برای رشد گیاهان را فراهم کرد که این رشد به فاکتورها و عوامل متعددی ازجمله نمکهای پرمصرف وابسته می باشد این پزوهش با هدف دستیابی به شرایط مناسب برای رشد و شاخه زایی درشرایط درون شیشه صورت گرفت درمرحله اول گیاه پایه استریل از بذرهای استریل موجود درمحیط ms بدون هورمون تشکیل شد بعداز4 هفته قطعات دو گره ای از گیاه استریل به محیط MS حاوی 0/5 میلی گرم درلیترNAA و 1 میلی گرم درلیتر BAP با غلظت های متفاوت 0و1/5و3و4/5و6mmol/l CaCl2 منتقل شدند بعداز4 هفته انالیز داده ها درقالب طرح کاملا تصادفی با 5تکرار انجام شد و میزان پروتئین قند محلول و نامحلول گیاه بررسی شد.

لینک کمکی