فایل word مقاله بررسي تاثير پنج نوع محيط کشت و مقادير متفاوت مالتوز در القاي هاپلوئيدي در رقم ماريچي سفيد خالص ليسيانتوس Eustoma grandiflorum ‘Mariachi Pure White’ از طريق کشت ميکروسپور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير پنج نوع محيط کشت و مقادير متفاوت مالتوز در القاي هاپلوئيدي در رقم ماريچي سفيد خالص ليسيانتوس Eustoma grandiflorum ‘Mariachi Pure White’ از طريق کشت ميکروسپور :

تعداد صفحات:6

چکیده:

گل لیسیانتوس Eustoma grandiflorum از خانوادهGentianaceae و از اهمیت بالایی در بازارهای جهانی برخوردار است. در این پژوهش برای اولین بار در دنیا, کشت میکروسپور گل لیسیانتوس انجام شد. تولید گیاهان هاپلوئید به منظور اصلاح نباتات و مطالعات مربوط به آن در بسیاری از گیاهان زراعی و باغی همواره مورد استفاده قرار می گیرد. اهمیت استفاده از گیاهان هاپلوئید و لاین های هموزایگوس در برنامه های اصلاح نژاد از مدت ها پیش بر دانشمندان مسلم گردیده است. در این پژوهش اثر متقابل پنج نوع محیط کشت مایع NLN و MS ,NN ,B5 ,NLN ½ با سه غلظت 120mg/L و 90 و 60 مالتوز (به عنوان منبع کربوهیدرات) در القای هاپلوئیدی لیسیانتوس از طریق کشت میکروسپور , بررسی شد . در تیمارهای محیط NLN½ با 90mg/L مالتوز و محیط MS با 60mg/L مالتوز فقط میکروسپورها متورم تشکیل شد؛ اما در تیمار محیط NLN با 120mg/L مالتوز علاوه بر میکروسپورهای متورم, سوسپانسور ایجاد شد. ساختار چند سلولی در تیمارهای محیط B5 با 60mg/L مالتوز و محیط NLN ½ با 120mg/L مالتوز مشاهده گردید.

لینک کمکی