فایل word مقاله بررسي اثر پرايمينگ هورموني بر بهبود کيفيت بذر هويج زراعي به منظور مقاومت به دماي پايين در مرحله جوانه زني و رشد گياهچه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثر پرايمينگ هورموني بر بهبود کيفيت بذر هويج زراعي به منظور مقاومت به دماي پايين در مرحله جوانه زني و رشد گياهچه :

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

حمیدرضا عیسوند – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه لرستان
سمیه شهروسوند – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه لرستان
بهمن زاهدی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه لرستان
سعید حیدری – مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه لرستان

چکیده:

به منظور بررسی القا مقاومت به سرما در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه هویج زراعی از طریق تکنیک پرایمینگ هورمونی و بررسی شاخص های مرتبط با قدرت بذر و گیاهچه, آزمایشی در آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در سال 1389 انجام شد. آزمایش در ژرمیناتور با دمای 5 درجه سانتیگراد و درقالب طرح کانلا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. ارقام مورد استفاده , فورتو و نانتس و هورمون های مورد استفاده جیبرلین و اسید سالیسیلیک در چهار غلظت صفر و 50 و 100 و 150 پی پی ام بودند. بذر پرایم نشده نیز به عنوان شاهد در آزمایش لحاظ شد. پرایمینگ سبب بهبود کیفیت بذر و برخی ویژگی های گیاهچه در شرایط تنش سرما شد. پرایمینگ هورمونی سرعت جوانه زنی, شاخص بنیه, طول گیاهچه و طول ریشه را بطور چشمگیری بهبود بخشید. از دو رقم آزمون شده, رقم نانتس در مقایسه با فورتو برتر بود. بهترین تیمار از نظر درصد جوانه زنی برای هر دو رقم , جیبرلین 100 پی پی ام و بالاترین سرعت جوانه زنی هر دو رقم زمانی بدست آمد که بذرها با جیبرلین 50پی پی ام پرایم شده بودند. بیشترین طول گیلهچه و ریشه چه در رقم نانتس از تیمار اسید سالیسیلیک 50 پی پی ام و در رقم فورتو از تیمار جیبرلین 50 پی پی ام بدست آمد. پرایمینگ هورمونی ممکن است بتواند مشکل تاخیر در کشت هویج د رمناطقی که دمای هوا در ابتدای فصل پایین است را در صورت فراهم بودن سایر عوامل, برطرف نموده و از این طریق از زیان های ناشی از برداشت تاخیری جلوگیری نماید.

لینک کمکی