فایل word مقاله بررسي ميزان افسردگي ناشي ازآسم تجربي براساس تستهاي رفتاري دررت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي ميزان افسردگي ناشي ازآسم تجربي براساس تستهاي رفتاري دررت :

تعداد صفحات:10

چکیده:

آسم یک بیماری التهابی است که سلولها با ازاد کردن میانجیهای التهابی موجب انقباض مجاری تنفسی می گردد که مشخصه بیماری اسم است از عوارض ثانویه این بیماری به دلیل مزمن بودن آن افسردگی است برای بررسی میزان افسردگی متعاقب اسم 16سر رت نژاد ویستار به دو گروه کنترل و مبتلا به آسم تجربی تقسیم شدند رتها جهت ابتلا به آسم اوالبومین تزریقی و استنشاقی دریافت نمودند حیوانات گروه کنترل نیز محلول سالین دریافت کردند از تستهای رفتاری forced swimming test open feild برای ارزیابی میزان افسردگی استفاده گردید ارزیابی مبین این موضوع هستند که درتست forced swimming میزان بی حرکتی نمونه های مبتلا به آسم نسبت به نمونه های گروه کنترل افزایش یافته است درتست open feild میزان حضور نمونه های آسمی درمربعات مرکزی دستگاه بطور معنی داری کاهش یافته است p<0/01 نتایج پژوهش نشان میدهد که بیماری اسم علاوه براینکه باعث تنگی مجاری تنفسی شده ارتشاح سلولهای التهابی این مجاری و بافت ریه را بدنبال دارد.

لینک کمکی