فایل word مقاله بررسي تاثير بستر کشت گياه دارويي سنبل الطيب (Valeriana officinalis L.) بر برخي صفات رويشي، عملکرد ريشه و اسانس گياه در سيستم کشت هيدروپونيک فضاي باز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير بستر کشت گياه دارويي سنبل الطيب (Valeriana officinalis L.) بر برخي صفات رويشي, عملکرد ريشه و اسانس گياه در سيستم کشت هيدروپونيک فضاي باز :

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

علی برادران راد – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حسین آرویی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
محسن سالارپیشه – کارشناس ارشد باغبانی

چکیده:

جهت بهره بردن از مزایا کشت هیدروپونیک و استفاده از اقلیم طبیعی هر منتطقه در راستای پرورش گیاهان داروئی, سیستم کشت هیدروپونیک فضای باز در دانشکده کشاورزی فردوسی مشهد طراحی و اجرا گردید. در این پژوهش گیاه داروئی سنبل الطیب در سه بستر متفاوت ( کوکوپیت 25 %- پرلیت 75 %, کوکوپیت 50 %- پرلیت 50 % و کوکوپیت 75 %- پرلیت 25 % ) و با تراکم کشت 50*2 سانتیمتر به روش هیدروپونیک در فضای باز مورد ارزیابی قرار گرفت. بستر های کشت پس از آماده سازی بسته بندی شده و در دمای 121 درجه بمدت 20 دقیقه اتوکلاو شدند. صفات مورد بررسی شامل: صفا ت رویشی, عملکرد ریشه, میزان اسانس, رابطه اسانس و برخی از صفات و زمان لازم برای شستشوی ریشه بود. بیشترین و کمترین صفات رویشی به ترتیب مربوط به محیط کشت کوکوپیت 75 %- پرلیت 25 % و کوکوپیت 25 %- پرلیت 75 % بود. بیشترین عملکرد گیاه و مقدار اسانس در تیمار محیط کشت کوکوپیت 75 %- پرلیت 25 % با تراکم کشت 20 سانتیمتر بود. این پژوهش در قالب آزمایشات فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت.

لینک کمکی