فایل word مقاله بررسي مقايسه اي نانوذرات اکسيد آهن پوشش دار با DMSA و بدون پوشش برفعاليت کليه درموشهاي کوچک آزمايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي مقايسه اي نانوذرات اکسيد آهن پوشش دار با DMSA و بدون پوشش برفعاليت کليه درموشهاي کوچک آزمايشگاهي :

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

علی نوری – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد فلاورجان
غلامرضا امیری –
بهناز تاج – کارشناس بیوشیمی

چکیده:

باتوجه به پتانسیل فوق العاده فناوری نانو درتولید و کاربرد روزافزون نانوذرات به خصوص نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن دراین تحقیق اثرات حضورDMSA دیمرکپتوسوکسینیک اسید برسطح نانوذرات اکسید آهن به عنوان نانوذرات زیست سازگار دربدن جانداران درمقایسه با نانوذرات بدون پوشش برعملکرد کلیه موش سوری مورد بررسی قرارگرفت با تزریق غلظت 100mg/kg ازنانوذرات اکسید آهن Fe3o4 بدون پوشش به صورت درون صفاقی به موشهای کوچک آزمایشگاهی درروزهای 2و10و30 پس ازتیمرا تغییرات معنیداری درپارامترهای کلیه ایجاد نشد به جز تغییر اوریک اسید که درروز های 10و30 بطور معنی داری درمقایسه با گروه شاهد کاهش یافت اما با توجه به عدم تغییر سایرفاکتورهای کلیوی و هم چنین وزن موش ها احتمالا تزریق 100mg/kg از نانوذرات اکسید آهن بدون پوشش DMSA به موشهای بالغ سمیتی درکلیه ایجاد نمی کند.

لینک کمکی