فایل word مقاله ژئوشيمي و محيط تکتونيکي لامپروفيرها و آندزي بازالت-بازالتهاي جنوب-غرب سلماس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ژئوشيمي و محيط تکتونيکي لامپروفيرها و آندزي بازالت-بازالتهاي جنوب-غرب سلماس :

تعداد صفحات:10

چکیده:

در منتهی الیه جنوبغرب سلماس, در منطقه آذربایجان غربی, مجموعه سنگهای مافیک در طی کواترنری گسترش وسیعی یافتهاند. این سنگها با طیف ترکیبی آلکالی لامپروفیر, لامپروفیرهای آلایشیافته و آندزی بازالت-بازالت و تراکی بازالت به صورت رخنمون ستونهای منشوری, بر روی رسوباتدشت سیلابی قدیمی قرار گرفتهاند و از نظر ساختاری در مرز زون سنندج- سیرجان و ارومیه- دخترواقع شدهاند.عمده کانیهای تشکیل دهنده آنها, کلینوپیروکسن (اوژیت و دیوپسید) و پلاژیوکلاز می- باشد. تمام این سنگها طبیعت آلکالن دارند. متوسط نمودارهای عنکبوتی بهنجار شده به گوشته اولیه نشان میدهد که این سنگها غنی شدگی ازLREEها وLILها نسبت به HFSE ها و HREE ها دارند. آنومالی منفیTa و Nb در این نمودارها نشانگر ماگمای مافیک با منشأ گوشتهای مرتبط با فرورانش است. بررسی نسبتهای عناصر با ناسازگار مشابه (مانندLa/Sm و Sm/Yb نشان میدهد که ماگمای مافیک فوق در اثر ذوب بخشی متعادل 1 درصد یک گوشته اسپینل پریدوتیتی (اسپینل لرزولیتی) حاصل شده است. اتمام فرورانش اقیانوس نئوتتیس و فرآیند شکست در تیغه باقیماندهslab break off و ایجاد گسلهای امتداد لغز راستگرد عمیق در منطقه باعث شدند تا این سنگها در محیط تکتونیکی درون صفحهای قرار گیرند

لینک کمکی