فایل word مقاله بررسي پراکنش گونه Carpinus orientalis Betulaceae درايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي پراکنش گونه Carpinus orientalis Betulaceae درايران :

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

مهسا رزاز – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک اکولوژی
علیرضا نقی نژاد – اعضا هیئت علمی دانشگاه مازندران
آرمان محمودی اطاقوری –

چکیده:

اهمیت اکولوژیکی اکوتوریسمی و حفاظت ازطبیعت جنگلهای هیرکانی اساس و انگیزه مطالعه پراکنش Carpinus orientalis درجنگلهای هیرکانی شمال ایران را تشکیل میدهد دو گونه Carpinus orientalis وCarpinus betulus که دراسیا و اروپا مشاهده میشود درجنگلهای هیرکانی شمال ایران نیز پراکنش گسترده ای دارند دراین بررسی به تحقیقاتی درزمینه بررسی پراکنش این جنس درجنگلهای خزری پرداخته شده است روش کار به این ترتیب بود که ابتدا محل رویشی این جنس درچهار استان شمال و شمال شرقی ایران گیلان مازندران گلستان و خراسان شمالی شناسایی و درمناطق مورد نظر نمونه برداری صورت پذیرفت این جنس بیشتر درجنگلهای خشک صخره ای و مرتفع دیده شد.

لینک کمکی