فایل word مقاله بررسي و تعيين اثرات زمان برداشت و شرايط نگهداري بر عمر انبارداري پرتقال والنسيا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي و تعيين اثرات زمان برداشت و شرايط نگهداري بر عمر انبارداري پرتقال والنسيا :

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

احمد احمدپور – عضو هیأت علمی مرکز آموزش جهاد کشاورزی جیرفت و کهنوج
مریم نسب پور – دانشجوی کارشناسی گل و گیاهان زینتی

چکیده:

به منظور تعیین اثر زمان برداشت و شرایط نگهداری بر عمر انبارداری پرتقال رقم والنسیا, آزمایشی بصورت فاکتوریل سه فاکتوره در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در باغات مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت از بهمن 83 به مدت دو سال انجام شد. در این آزمایش زمان برداشت بعنوان فاکتور A در پنج سطح (اول بهمن, 15 بهمن, 30 بهمن, 15 اسفند و 30 اسفند), شرایط نگهداری در سردخانه بعنوان فاکتور B در سه سطح ( 4 و 6 و 8 درجه سانتی گراد) و ر طوبت نسبی 90-85% و مدت نگهداری در انبار بعنوان فاکتور C در چهار سطح ( 60 و 90 و 120 و 150 روز بعد از برداشت) در نظر گرفته شدند, نمونه ها در زمان برداشت و در شرایط انبار از نظر صفات وزن میوه, وزن گوشت, وزن پوست, میزان آب, تفاله میوه, TSS, میزان TAو TSS/TA و ویتامین ث مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد زمان برداشت بر روی کلیه صفات مورد بررسی در سطح %1 معنی دار است دمای انبار فقط بر روی صفات TSS/TA و ویتامین ث در سطح 1% معنی دار گردید. مدت نگهداری بر روی کلیه صفات مورد بررسی به استثنای میزان TSS در سطح 1% معنی دار شد هم چنین اثر متقابل زمان برداشت و دمای انبار بر روی هیچکدام از صفات مورد بررسی معنی دار نگردید, اما اثر متقابل زمان برداشت و مدت نگهداری بر روی صفات میزان TSS ,TA ویتامین ث در سطح 1% معنی دار و بر روی سایر صفات معنی دار نگردید, در حالیکه اثر متقابل مدت نگهداری و دمای انبار بر روی صفات TSS/TA و میزان TA در سطح 1% و وزن پوست و وزن میوه در سطح 5% معنی دار شد و در نهایت اثر متقابل زمان برداشت, مدت نگهداری و دمای انبار بر روی صفات تفاله میوه و وزن میوه در سطح 1% و وزن پوست در سطح 5% معنی دار و بر روی سایر صفات معنی دار نگردید.

لینک کمکی