فایل word مقاله مقايسه برخي خصوصيات فيزيولوژيکي گياهان جنس آلوئه و گاستريا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مقايسه برخي خصوصيات فيزيولوژيکي گياهان جنس آلوئه و گاستريا :

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات:13

نویسنده(ها):

پرستو ناصری – استادیار دانشگاه پیام نوراستان اصفهان
رسول قاسمی –

چکیده:

امروزه گیاهان مختلف جنس آلوئه بطور گسترده مورد استفاده خوراکی بهداشتی و زینتی قرارگرفته اند گیاهان جنس گاستریا تشابه بسیارزیادی به الوئه دارند اما درمواردی نسبت به شرایط محیطی نامساعد مقاومت بیشتری دارند بنابراین مقایسه آنها و تعیین رفتار فیزیولوژیک مختلف میتواند به تعیین دلایل مقاومت هرکدام ازاین گیاهان کمک کند دو گونه آلوئه ورا (Aloe vera و آلوئه نوبیلیس (A. nobilis و گونه Gasteria carinata رشد یافته درشرایط گلخانه ازنظر غلظت پروتئین محلول با روش بردفورد و میزان فعالیت آنزیمهای آسکوربات پراکسیداز و کاتالاز دربافت های مختلف برگ کامل بافت های سطحی برگ و پالپ مورد مقایسه قرارگرفتند نتایج نشان داد که فقط میزان پروتئین محلول درپالپ گاستریا بیشتر ازدو گونه دیگر آلوئه است دربرگ کامل آلوئه ورا میزان فعالیت کاتالاز نسبت به سایر گیاهان بیشتر بود

لینک کمکی