فایل word مقاله مقايسه الگوي آللي نشانگرهاي Homo-ISSR Hetero-ISSR دربک کراس هاي پنبه ديپلوئيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مقايسه الگوي آللي نشانگرهاي Homo-ISSR Hetero-ISSR دربک کراس هاي پنبه ديپلوئيد :

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

الهام تقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک
زهرا نورمحمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
عمران عالیشاه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات پنبه ایران

چکیده:

پنبه دارای چهاررقم زراعی شامل G. arboretum G.herbaceum G. barbadence G. Hirsutum بوده که به ترتیب دو گونه اول آلوتتراپلوئید و دو گونه بعدی دیپلوئیدهای دنیای قدیم هستند دراین میان ارقام زراعی دیپلوئید گونه های G. herbaceum G. Arboretumباتعدادکروموزوم ( n2= x2=26 ) اغلب درآسیا کاشته میشوند این ارقام مقاومت بیشتری نسبت به افات درمقایسه با ارقام تتراپلوئید دارنداما میزان تولید محصول درآنها کمتر است ایران با دارا بودن پتانسیل کافی درکشت ارقام مختلف پنبه نیازمند مطالعات مولکولی وسیع تر برروی ارقام دپیلوئید به منظور بهینه سازی و هیبرید گیری مناسب برای نیل به صفات زراعی بهتر میب اشد دراین خصوص این تحقیق سعی برآن دارد که از نشانگرهای Homo-ISSR hetero-ISSR به منظور بررسی پلیمورفیسم ژنوتیپهای هیبرید بین گونه ایی بدست امده درمرکز تحقیقات پنبه گرگان استفاده نماید و همچنین الگوهای آللی دو نوع لوکوس هترو و همو ISSR را مقایسه نماید براین اساس 10 ژنوتیپ حاصله ازبک کراس هیبریدهای بین گونه ایی پنبه دیپلوئید مورد بررسی قرارگرفت

لینک کمکی