فایل word مقاله بررسي مقدماتي تيمار چينه سرمايي بر جوانه زني بذور انار (P. granatum L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي مقدماتي تيمار چينه سرمايي بر جوانه زني بذور انار (P. granatum L.) :

باغبانی ایران

تعداد صفحات:2

چکیده:

این پژوهش به منظور اثرات تیمارهای چینه سرمایی (20 و 40 و 60 روز) بر جوانه زنی بذور انار رقم ملس یزدی صورت گرفت. آزمایش بصورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد و جوانه زنی بذور در یک دوره 40 روزه از زمان کشت یادداشت برداری شد. بالاترین درصد جوانه زنی ( 48 %) در 40 روز چینه سرمایی و کمترین جوانه زنی ( 16 %) در 20 روز چینه سرمایی حاصل شد. بالاترین سرعت جوانه زنی در تیمار 60 روز چینه سرمایی به دست آمد.

لینک کمکی